Loading...
Palauttakaa2019-11-26T19:58:21+00:00

JOKAINEN HETKI MERKITSEE

Suomessa kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 18 544 lasta vuonna 2018. Kiireellisiä sijoituksia tehdään joka toinen tunti. Lastensuoje- luilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä, niitä tehdään noin 400 kappaletta päivässä. Sosiaalityöntekijät sijoittavat joka toinen tunti lapsen sijaishuoltoon. Tuoreen selvityksen, YLE: ”Hoivabisneksestä tutut terveysjätit vuolevat miljoonia huostaanotetuilla lapsilla”, mukaan lastensuojelun kulut Suomessa ovat kasvaneet räjähdysmäisesti runsaassa vuosikymmenessä. Lastensuojelualan markkinat Suomessa ovat paisuneet jo yli miljardiin euroon, kun huostaanottojen määrä on noussut.

Ainoastaan 689 perhehoitoon sijoitettua lasta on sijoitettuna sukulais- tai läheisperheisiin. Sijaishuollossa elää lapsia, joiden yhteydenpidon vanhempiin, isovanhempiin ja muihin läheisiin on lastensuojeluviranomainen joko kokonaan katkaissut tai muutoin rajoittanut ankarasti yhteydenpitoa.

Tutkimusten mukaan valtio ei tiedä, mitä sijaishuollossa oleville lapsille kuuluu. Huostaanotto puretaan harvoin. Lapset katoavat niin läheisiltään kuin viranomaisilta.

Tehtävämme
0 lasta
sijoitettuna 2018
0 kpl
lastensuojeluilmoituksia päivässä
0%
lastensuojelulaitoksista yksityisiä
0 euroa
sijaishuoltoon

TAVOITTEEMME

Valtion on järjestettävä sijaishuollon nykytilaselvitys.
Lasten palauttaminen koteihinsa ja läheistensä luokse tulee käynnistää pikaisesti, sillä perheiden jälleenyhdistäminen tulee tehdä aina, kun se on mahdollista. Vain haastattelemalla sijaishuollon kokeneita mahdollistuu koko lastensuojelujärjestelmän uudelleenarviointi.

TIEDOTTEET

Yhdessä teemme muutoksen

KADOTETUT LAPSET -TYÖRYHMÄN MIELENILMAUS EDUSKUNTATALOLLA

Kadotetut lapset -työryhmä: Huostaanotetut lapset väkivallan kohteena. Valtio on ulkoistanut lapsiin kohdistuvan väkivallan yksityisille toimijoille. KADOTETUT LAPSET -TYÖRYHMÄN MIELENILMAUS EDUSKUNTATALOLLA HELSINGISSÄ 20.11.2020 KLO 13-15 Lasten sijaishuollossa tapahtuva kaltoinkohtelu, väkivalta, psyykelääkkeiden pakkokäyttö ja muu epäasiallinen kohtelu on

HOITOKÄYTÄNNÖT HUOSTAANOTTOVIRASTOJEN TYÖKALUINA

HOITOKÄYTÄNNÖT HUOSTAANOTTOVIRASTOJEN TYÖKALUINA Tampereen lastenpsykiatrian edustajat korostavat ennalta ehkäisevien palvelujen tärkeyttä ja ensisijaisuutta lasten asioissa (HS 25.5.). Kirjoittajien mukaan erityisesti lastensuojelun asiakkaina oleviin lapsiin pitäisi panostaa. Kannanotto on tullut yllättävältä taholta. Valtiontalouden tarkastusviraston lastensuojelun tarkastuskertomuksessa todettiin

SANANVAPAUS ON DEMOKRAATTISEN YHTEISKUNNAN PERUSTA

Keski-Uusimaa lehti käsitteli yhteiskunnallisesti merkittävää aihetta 1.3.2020 julkaisussa artikkelissa Isoäidin suuri suru: vanhemmat käyttävät huumeita eikä mummi kelvannut huoltajaksi – "Käsittämätöntä mielivaltaa" Suomen valtio on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavia tuomioita lastensuojeluasioissa. Käsitelty aihe koskee perhe-elämän

MEDIATIEDOTE 18.2.2020

MEDIATIEDOTE 18.2.2020 Kadotetut lapset -työryhmän edustajat osallistuivat 11.2.2020 Pikkuparlamentissa pidettyyn tilaisuuteen Kokemusasiantuntijat -vallankumous lastensuojelussa. Tilaisuuden kerrottiin olevan nuorten, kansanedustajien ja lastensuojelun ammattilaisten keskustelutilaisuus. Työryhmän edustajilta evättiin mahdollisuus esittää kysymyksiä.Kadotetut lapset -työryhmä haluaa muistuttaa viikottain sijaishuollossa elävien

LAPSI TARVITSEE YHTEYDEN VANHEMPIIN

Lapsi tarvitsee yhteyden vanhempiin Ylen selvityksen (11.10.2019) mukaan hoivabisneksestä tutut terveysjätit vuolevat miljoonia huostaanotetuilla lapsilla. Sijaishuollon miljardibisnes pyrkii ohjailemaan myös kuntien päättäjiä ja luomaan mielikuvan dramaattisesti heikentyneestä vanhemmuudesta. Suomessa ei tilastoida huostaanottojen syitä. Yleisimmät syyt liittyvät lapsen tai vanhemman terveydentilaan

KADOTETUT LAPSET -MONIAMMATILLINEN TYÖRYHMÄ TAPASI LAPSIASIAVALTUUTETTU ELINA PEKKARISEN

Kadotetut lapset -moniammatillinen työryhmä oli 16.12.2019 tapaamassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista. Paikalla oli psykiatrian erikoislääkäri, sosiaalityöntekijä, toimittaja, juristeja ja lastensuojelujärjestelmään kadonneiden lasten isovanhempia. Keskustelimme lapsiasiavaltuutetun kanssa sijaishuollon nykytilaselvityksen kiireellisyydestä. Sosiaali- ja terveysministeriön 2000-luvulla valmistelema lastensuojelulain kokonaisuudistus

LASTENSUOJELUN NYKYTILASELVITYS

Vaadimme kunnioittavasti, että kaikkien sijaishuoltoon siirrettyjen lasten tilanne selvitetään viipymättä valtion järjestämänä sijaishuollon nykytilaselvityksenä. Selvitys tulee tehdä lasten ja läheisten haastattelututkimuksena riippumattoman ulkopuolisen tahon toimesta. Lapsen haastatteluun tulisi liittää vanhemman ja/tai läheisen haastattelu aina silloin, kun se on mahdollista.