Vuonna 2018 ainoastaan 454 huostaanottoa lopetettiin. Lapselle sijaishuoltoon sijoittaminen merkitsee siis käytännössä elinkautista vapauden menetystä. Apulaisoikeusasiamies kiinnittää osuvasti huomiota siihen, ettei huostaanotto ja sijaishuolto saa olla lapselle rangaistus.

Lain mukaan lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.

Nämä lain velvoitteet eivät toteudu sijoitettujen lasten kohdalla.

Kadotetut lapset moniammatillinen työryhmä luovutti 20.11.2019 vetoomuksen sijaishuollon nykytilan puolueettomasta selvityksestä kansanedustajille. Kansanedustaja Sari Tanus (KD) teki ministeri Kiurulle kysymyksen eduskunnan kyselytunnilla vetoomuksemme pohjalta.

Kyselytunnilla 21.11.2019 45 minuutin kohdalla.<https://www.kdlehti.fi/2019/11/21/lastensuojelusta-tuli-miljardibisnes-ja-sijaishuollossa-elaa-kadotettuja-lapsia-kansanedustaja-sari-tanus-muistutti-eduskunnassa/>

Ministeri Kiuru nimitti vastauksessaan lastensuojelua ”rakennelmaksi, jota lastensuojeluksi kutsutaan”. Ministerin vastaus osoittaa lastensuojelun vakavaa kriisiä. Kyse ei ole resurssien puutteesta, vaan siitä, että lastensuojelussa ei ole tahtoa huomioida lasten ja vanhempien esille tuomia epäkohtia eikä tahtoa ryhtyä niitä poistamaan. Ongelmat eivät ratkea lisäämällä sosiaalityöntekijöitä. Puolueettoman haastattelututkimuksen avulla saadaan ensimmäisen kerran lastensuojelun asiakkaiden näkemykset ja tärkeää tietoa.Vasta sen  jälkeen voidaan tehdä korjaavat toimet.

Tällä hetkellä lastensuojelulla pyritään paikkaamaan terveydenhuoltoa ja sijaishuoltoon siirretään lapsia, joilla on erilaisia terveydentilan pulmia.

Tutkimusten mukaan merkittävä osa lastensuojelun asiakkaana olevista ja sijoitetuista lapsista oli ennen sijoitusta jäänyt vaille jotakin tarvitsemaansa palvelua. Lastensuojelulla ja sijaishuollolla paikataan peruspalveluja ja huostaanotot kohdistuvat usein perheisiin, joissa on terveydenhuollon tarve (neurokirjon häiriöt, psyykkiset sairaudet, kehityshäiriöt, diabetes, syömishäiriöt, syöpä, väsymysoireyhtymä jne.)