ONKO PERHEESI OLLUT LASTENSUOJELUN ”KUNTOUTUKSEN” KOHTEENA?

ONKO LAPSESI JOUTUNUT SIJAISHUOLTOON?

Lain mukaan lastensuojelun ns. avohuollon tukitoimet ovat vapaaehtoisia. Palvelujen tulisi olla sellaisia, että perheet saisivat tarvitsemansa tuen ja avun.

Lastensuojelu käyttää kiireellistä sijoitusta ja huostaanoton uhkaa keinona, jotta perhe hyväksyisi lastensuojelun määrittämät tukitoimet. Kiireellisiä sijoituksia tehdään joka toinen tunti.

Tutkimuksen mukaan lastensuojelun ns. avohuollon tukitoimet tuottavat huostaanottoja (https://kadotetutlapset.fi/index.php/2019/11/10/tutkimus-lastensuojelun-tilasta-ja-vetoomus-lastensuojelun-nykytilaselvityksen-teettamisesta/ ).

Kunnat ostavat perhekuntoutukseksi nimettyjä palveluita yksityisiltä yrityksiltä.

Viime vuonna kunnat käyttivät nettona 280 miljoonaa avohuoltoon (https://yle.fi/uutiset/3-11016328).

Kuntouttajat” kirjoittavat myös huostaanottoja puoltavia lausuntoja, jotka hallinto-oikeudet hyväksyvät pääsääntöisesti arvioimatta ”kuntouttajien” ammatillista osaamista, pätevyyttä tai työmenetelmiä.

Kerro meille:

Onko sinun lapsesi ”kuntoutettu” sijaishuoltoon?

Onko avohuollon tukitoimi ollut toiveesi ja tarpeittesi mukainen vai onko se vahingoittanut lasta ja perhettä?

Yhteystiedot:

Kadotetut lapset -moniammatillinen työryhmä toimii aktiivisesti, jotta Suomen valtio käynnistäisi lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten puolueettoman haastattelututkimuksen.

https://kadotetutlapset.fi

https://www.facebook.com/kadotetutlapset/