Tietoa admin

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä admin on luonut 12 blogiartikkelia.

KADOTETUT LAPSET -TYÖRYHMÄN MIELENILMAUS EDUSKUNTATALOLLA

Kadotetut lapset -työryhmä: Huostaanotetut lapset väkivallan kohteena. Valtio on ulkoistanut lapsiin kohdistuvan väkivallan yksityisille toimijoille. KADOTETUT LAPSET -TYÖRYHMÄN MIELENILMAUS EDUSKUNTATALOLLA HELSINGISSÄ 20.11.2020 KLO 13-15 Lasten sijaishuollossa tapahtuva kaltoinkohtelu, väkivalta, psyykelääkkeiden pakkokäyttö ja muu epäasiallinen kohtelu on valtion tiedossa, mutta asiaan ei ole puututtu. Sijaishuollossa elää massoittain lapsia, jotka ovat tarkoituksellisen ja tavoitteellisen sijaishuoltoon kiinnittämisen kohteena. Kouluterveyskyselyssä sijoitetut lapset

HOITOKÄYTÄNNÖT HUOSTAANOTTOVIRASTOJEN TYÖKALUINA

HOITOKÄYTÄNNÖT HUOSTAANOTTOVIRASTOJEN TYÖKALUINA Tampereen lastenpsykiatrian edustajat korostavat ennalta ehkäisevien palvelujen tärkeyttä ja ensisijaisuutta lasten asioissa (HS 25.5.). Kirjoittajien mukaan erityisesti lastensuojelun asiakkaina oleviin lapsiin pitäisi panostaa. Kannanotto on tullut yllättävältä taholta. Valtiontalouden tarkastusviraston lastensuojelun tarkastuskertomuksessa todettiin jo vuonna 2012, että erikoissairaanhoito tekee lastensuojelulle sijoitustilauksia ja sysää lapsia lastensuojeluun (raportti 6/2012 sivu 63 ”Erikoissairaanhoito tekee sijoitustilauksia”). Useissa

SANANVAPAUS ON DEMOKRAATTISEN YHTEISKUNNAN PERUSTA

Keski-Uusimaa lehti käsitteli yhteiskunnallisesti merkittävää aihetta 1.3.2020 julkaisussa artikkelissa Isoäidin suuri suru: vanhemmat käyttävät huumeita eikä mummi kelvannut huoltajaksi – "Käsittämätöntä mielivaltaa" Suomen valtio on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavia tuomioita lastensuojeluasioissa. Käsitelty aihe koskee perhe-elämän suojaa ja perusoikeuksia. Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä aihe. Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeiden mukaan journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen,

MEDIATIEDOTE 18.2.2020

MEDIATIEDOTE 18.2.2020 Kadotetut lapset -työryhmän edustajat osallistuivat 11.2.2020 Pikkuparlamentissa pidettyyn tilaisuuteen Kokemusasiantuntijat -vallankumous lastensuojelussa. Tilaisuuden kerrottiin olevan nuorten, kansanedustajien ja lastensuojelun ammattilaisten keskustelutilaisuus. Työryhmän edustajilta evättiin mahdollisuus esittää kysymyksiä.Kadotetut lapset -työryhmä haluaa muistuttaa viikottain sijaishuollossa elävien lasten tilanteesta ja sijaishuollon nykytilaselvityksen tarpeellisuudesta.  Työryhmän edustaja on tavattavissa keskiviikkoisin aamupäivällä eduskuntatalon portailla.Kansanedustajat ja muut kansalaiset ovat tervetulleita keskustelemaan

LAPSI TARVITSEE YHTEYDEN VANHEMPIIN

Lapsi tarvitsee yhteyden vanhempiin Ylen selvityksen (11.10.2019) mukaan hoivabisneksestä tutut terveysjätit vuolevat miljoonia huostaanotetuilla lapsilla. Sijaishuollon miljardibisnes pyrkii ohjailemaan myös kuntien päättäjiä ja luomaan mielikuvan dramaattisesti heikentyneestä vanhemmuudesta. Suomessa ei tilastoida huostaanottojen syitä. Yleisimmät syyt liittyvät lapsen tai vanhemman terveydentilaan (mm. neurokirjon häiriöt, vammaisuus, psyykkinen sairaus, syömishäiriöt) ja lapsen koulupulmiin, jotka tietysti tulisi hoitaa ilman lastensuojelua ja huostaanottoa. Lapsibisneksen toimijoiden unelma-asiakas on

KADOTETUT LAPSET -MONIAMMATILLINEN TYÖRYHMÄ TAPASI LAPSIASIAVALTUUTETTU ELINA PEKKARISEN

Kadotetut lapset -moniammatillinen työryhmä oli 16.12.2019 tapaamassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarista. Paikalla oli psykiatrian erikoislääkäri, sosiaalityöntekijä, toimittaja, juristeja ja lastensuojelujärjestelmään kadonneiden lasten isovanhempia. Keskustelimme lapsiasiavaltuutetun kanssa sijaishuollon nykytilaselvityksen kiireellisyydestä. Sosiaali- ja terveysministeriön 2000-luvulla valmistelema lastensuojelulain kokonaisuudistus sekä lakiin tehdyt muutokset eivät ole vähentäneet huostaanottoja, vaan päin vastoin lisänneet niitä. Lähes 19 000 lasta asuu kodin ulkopuolella.

ONKO PERHEESI OLLUT LASTENSUOJELUN ”KUNTOUTUKSEN” KOHTEENA?

ONKO PERHEESI OLLUT LASTENSUOJELUN ”KUNTOUTUKSEN” KOHTEENA? ONKO LAPSESI JOUTUNUT SIJAISHUOLTOON? Lain mukaan lastensuojelun ns. avohuollon tukitoimet ovat vapaaehtoisia. Palvelujen tulisi olla sellaisia, että perheet saisivat tarvitsemansa tuen ja avun. Lastensuojelu käyttää kiireellistä sijoitusta ja huostaanoton uhkaa keinona, jotta perhe hyväksyisi lastensuojelun määrittämät tukitoimet. Kiireellisiä sijoituksia tehdään joka toinen tunti. Tutkimuksen mukaan lastensuojelun ns. avohuollon tukitoimet

SINÄ, JOKA OLET ”VAPAAEHTOISESTI” LUOVUTTANUT LAPSESI SIJOITUKSEEN

SINÄ, JOKA OLET ”VAPAAEHTOISESTI” LUOVUTTANUT LAPSESI SIJOITUKSEEN THL:n tilastojen mukaan sijaishuollossa elää lähes 19 000 lasta. Näistä lapsista lähes 8 000 on tilastojen mukaan vapaaehtoisessa ns. avohuollon sijoituksessa kodin ulkopuolella. Tietoomme on tullut, että lastensuojelu käyttää erilaisia keinoja (mm. huostaanotolla uhkaaminen) saadakseen vanhemmat luovuttamaan lapsensa sijoitukseen. Olemme kiinnostuneita kuulemaan, minkälaisia keinoja lastensuojelu käyttää. Onko avohuollon

ELINKAUTINEN

Vuonna 2018 ainoastaan 454 huostaanottoa lopetettiin. Lapselle sijaishuoltoon sijoittaminen merkitsee siis käytännössä elinkautista vapauden menetystä. Apulaisoikeusasiamies kiinnittää osuvasti huomiota siihen, ettei huostaanotto ja sijaishuolto saa olla lapselle rangaistus. Lain mukaan lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö