Tiedotteet2019-11-19T17:09:22+00:00

ONKO PERHEESI OLLUT LASTENSUOJELUN ”KUNTOUTUKSEN” KOHTEENA?

ONKO PERHEESI OLLUT LASTENSUOJELUN ”KUNTOUTUKSEN” KOHTEENA? ONKO LAPSESI JOUTUNUT SIJAISHUOLTOON? Lain mukaan lastensuojelun ns. avohuollon tukitoimet ovat vapaaehtoisia. Palvelujen tulisi olla sellaisia, että perheet saisivat tarvitsemansa tuen ja avun. Lastensuojelu käyttää kiireellistä sijoitusta ja huostaanoton

SINÄ, JOKA OLET ”VAPAAEHTOISESTI” LUOVUTTANUT LAPSESI SIJOITUKSEEN

SINÄ, JOKA OLET ”VAPAAEHTOISESTI” LUOVUTTANUT LAPSESI SIJOITUKSEEN THL:n tilastojen mukaan sijaishuollossa elää lähes 19 000 lasta. Näistä lapsista lähes 8 000 on tilastojen mukaan vapaaehtoisessa ns. avohuollon sijoituksessa kodin ulkopuolella. Tietoomme on tullut, että lastensuojelu

ELINKAUTINEN

Vuonna 2018 ainoastaan 454 huostaanottoa lopetettiin. Lapselle sijaishuoltoon sijoittaminen merkitsee siis käytännössä elinkautista vapauden menetystä. Apulaisoikeusasiamies kiinnittää osuvasti huomiota siihen, ettei huostaanotto ja sijaishuolto saa olla lapselle rangaistus. Lain mukaan lapselle tulee turvata hyvä hoito ja

Ääni hiljaisuudesta: Saako sijaishuollon miljardibisnes jatkua?

ISOVANHEMPIEN MIELENILMAUS EDUSKUNTATALOLLA  HELSINGISSÄ 20.11.2019 KLO 14-16  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi 14.11.2019 Suomea koskevan ratkaisunsa turvapaikanhakijan palauttamista Irakiin koskevassa asiassa. Suomen Maahanmuuttovirasto piti tappoyrityksiä tosiasioina. Maahanmuuttoviraston mielestä turvapaikanhakija ei kuitenkaan kyennyt osoittamaan taustansa, saamiensa uhkausten, ja

Load More Posts

VAATIMUS

Jotta hyvä lastensuojelutyö voisi vahvistua entisestään, edellytämme tule- vaisuuden lastensuojelun olevan järkiperäistä, tosiseikoille perustuvaa, perheitä kunnioittavaa ja lain mukaista lastensuojelutyötä huolityöskentelyn sijaan.