ME USKOMME MUUTOKSEEN

Olemme eri alojen asiantuntijoita. Haluamme toimia erityisesti näiden asioiden puolesta:

  • Perhe on yhteiskunnan perusryhmä ja sen kaikkien jäsenten ja erityisesti lasten hyvinvoinnin ja kasvun luonnollinen ympäristö. Perheiden tulee saada tasa-arvoisesti tukea voidakseen hoitaa velvollisuutensa. Lasten ja perheiden tulee saada myös huostaanoton jälkeen riittävästi tukea, jotta lasten palauttaminen kotiin mahdollistuu.
  • Perus- ja ihmisoikeuksien tulee toteutua yhdenvertaisesti lasten ja perheiden asioissa. Viranomaisten tulee huolehtia myös lastensuojeluperheiden oikeuksista.
  • Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Tämä tapahtuu varmimmin luonnollisessa perheympäristössä, koska huostaanotto ja sijaishuolto eivät takaa turvallista lapsuutta.
  • Huostaanoton tulee olla väliaikainen toimi, jonka aikana lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa tulee tukea. Sijaishuollon aikana viranomaisen tulee toimia tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti huostaanoton lopettamiseksi. Lapset eivät saa kadottaa sijaishuollon aikana sukuyhteyksiään ja juuriaan.

DOKUMENTAATIO

Lastensuojelun dokumentaation tulee olla huolellista ja objektiivista tosiseikkojen kirjausta.

PERUSPALVELUT

Sijaishuollon palveluntuottajille suunnattu taloudellinen tuki ohjataan lapsiperheitä tukeviin peruspalveluihin.

LÄHEISKARTOITUS

Lapsi tulee ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla nähdä ensi sijassa perheensä ja sukunsa jäsenenä.

LASTEN KOHTELU

Sijoitettujen lasten eristämiset, rankaisukasvatus ja epäkunnioittava kohtelu tulee lopettaa.

Emme halua, että rakkautemme lapsiin ulkoistetaan

Huostaanoton tulee olla väliaikainen toimi, jonka aikana lapsen ja hänen läheistensä yhteydenpitoa tulee tukea.